Casus: PharmAccess

PharmAccess

Stack: Java, AWS, API’s, serverless & Scrum

PharmAccess is een non-profit organisatie die zich inzet om meer mensen in Afrika toegang te geven tot betere zorg. Het ontwikkelen en inzetten van digitale technologie is hierbij een strategisch instrument.

CareAnalytics is een platform voor het inladen en analyseren van medische gegevens. Het systeem integreert hiermee informatie uit verschillende bronnen. Het resultaat van de analyses wordt op verschillende manier gebruikt. Bijvoorbeeld, om medici te ondersteunen bij de behandeling door inzicht te geven in de conditie van een patiënt en het geven van indicaties in hoeverre de behandeling van een bepaalde ziekte conform de richtlijnen is. Maar de analyses geven ook patiënten en betalers (bijv. donoren en zorgverzekeraars) informatie over de kwaliteit van zorg bij verschillende klinieken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door een Agile (Scrum) proces te voeren waarbij voortgang iedere twee weken wordt getoond tijdens de Sprint Demo. Hierbij wordt de voortgang getoond aan de klantorganisatie en het geeft tevens de mogelijkheid om bij te sturen. Hierdoor ontstaat een flexibele, betrokken en adaptieve manier van werken die resulteert in een product dat goed aansluit bij de klantwens.

Wij omarmen Cloud-technologie volledig (in dit geval Amazon Web Services). Hierdoor is het team, dat naast het ontwikkelen van oplossing ook de operationele verantwoordelijkheid draagt, zelfstandig in staat alle wijzigen door te voeren die voor de implementatie van de analyses noodzakelijk is.

Het Cloud-platform is programmeerbaar middels API’s. Van deze functionaliteit maakt het team gebruik om infrastructuur geautomatiseerd en op basis van templates te lanceren. Hierdoor kan het team wijzingen gemakkelijk doorvoeren. Een ander voordeel van deze aanpak, is dat het maken van nieuwe omgevingen, bijvoorbeeld om een nieuwe functionaliteit te testen/demonsteren, gemakkelijk opgetuigd kunnen werden.

Door de inzet van ‘serverless’ bouwblokken van het Cloud platform is de oplossing elastisch schaalbaar zonder dat hiervoor inspanning van het DevOps-team nodig is.

Door het gebruik te maken van Cloud Technologie (AWS) in combinatie met Scrum is er in zeer korte tijd een werkende applicatie opgezet die schaalbaar en veilig is (er staan ook patiëntgegevens in). Met deze applicatie hebben ze een betere dienstverlening en is er meer inzicht in de verleende zorg.

[post-meta]

Dick Eimers