• Migratie en Cloudmanagement

    Meer Agile en minder kosten!

Vaak worden de voordelen van de Cloud alleen geschetst bij nieuwe ontwikkelingen; zo’n greenfield-situatie is echter meestal niet aanwezig. Vanuit de historie is er vaak al een applicatielandschap/applicatieplatform om mee aan de slag te gaan. Juist met het bestaande (legacy) landschap zijn ook voordelen in de Cloud te behalen. Snelle voordelen zoals bijvoorbeeld meer schaalbaarheid, snellere infrastructuur, kostenbesparing en hogere performance.

Een logische stap in de roadmap naar de Cloud is dan ook de migratie van (een deel van) het applicatielandschap naar de private of public Cloud (of een combinatie hiervan). Deze migratie betekent niet zomaar even een applicatie ergens anders neerzetten. Alvorens een migratietraject wordt gestart, is het goed om de volgende zaken helder te hebben:

  • Wat doen uw applicaties en wat is hun belang voor uw business?
  • De complexiteit van en de hoeveelheid werk die nodig is voor het herontwerpen van de applicaties.
  • Wat is per applicatie de ideale migratiemethode?

Per applicatie in het landschap zal de keuze gemaakt worden of deze naar de Cloud kan. Indien het antwoord positief is, kan vervolgens gekozen worden deze zonder aanpassingen te re-hosten op Cloud infrastructuur (lift-and-shift) of te herbouwen (cloud-native)

Om controle te houden over het nieuwgevormde applicatielandschap zetten we Cloudmanagement-tools in. Denk hierbij aan de beheersing van kosten; een kenmerk van Cloud computing is dat diensten 'on-demand' kunnen worden aangeschaft, maar ook monitoren van beschikbaarheid van diensten en de netwerkverbindingen met de applicaties die nog on premises draaien.

  • Cloudmanagement
  • API-management
  • Configuratiemanagement
  • Performance en Resilience monitoring
  • Cloud Cost optimalization

Software Development

Naast Cloud native development en de toepassing van de mogelijkheden die Cloud in ontwikkeltrajecten biedt, heeft Profit4Cloud ook gedegen ervaring in het ontwikkelen van ‘normale’ software-applicaties. Zo hebben wij specialisten in huis die goed zijn in back-end development, front-end development of full-stack. Hun kennis en ervaring kan ingezet worden in de vorm van een uitbesteed project, in de inzet van een compleet projectteam van Profit4Cloud of op individuele basis.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? We bespreken graag met u uw wensen en bedenken en ontwikkelen dan samen een mooie oplossing.

Projecten

Volledig ontzorgen door het uitbesteden van een compleet project. Deze vraag krijg wij bij Profit4Cloud in toenemende mate. Het hele project van A tot Z laten regelen en uitvoeren door een ervaren partij. Hierbij kan het gaan om een Cloud native ontwikkelproject, de ontwikkeling van een ‘normale’ software-applicatie of een Cloud engineeringsproject. Wij helpen u hiermee graag vooruit.

SLA’s

Bij de ontwikkeling van applicaties of het doen van projecten hoort een bepaalde mate van nazorg. Profit4Cloud heeft ervaring met het afsluiten van service level agreements om er voor te zorgen dat uw applicaties ook op langere termijn blijven functioneren zoals u dat gewend bent.