Infrastructure-as-Code

Een groot voordeel van Cloud is de programmeerbaarheid van het platform. Om alle virtuele resources in zeer korte tijd beschikbaar te kunnen stellen is een extreme mate van automatisering nodig. Deze automatisering stellen de Cloud platformen middels API’s beschikbaar aan de gebruikers. Developers kunnen via *Infrastructure-as-Code* (IaC) communiceren met de API’s en infrastructuur opspinnen in de gewenste ‘state’. Dit maakt het mogelijk om infrastructuur in de Cloud in code uit te drukken, met alle voordelen die dat brengt.

Voordelen

IaC maakt snelheid mogelijk die voorheen ongekend was. Het is nu mogelijk om hele omgevingen met een druk op de knop op een voorspelbare manier op te tuigen en af te breken. De code die hiervoor is geschreven leeft in versiebeheer, waar het de enkele bron van waarheid is. Aanpassingen zijn transparant, controleerbaar en geversioneerd. IaC is de basis die het mogelijk maakt om snel en gecontroleerd een applicatie in de Cloud te ontwikkelen, te testen en breed uit te rollen.

Uitdagingen

Om de voordelen van IaC optimaal te benutten is het nodig om, net als bij gewone applicatie code, goede code-hygiene toe te passen. Er zal bewust moeten worden ontwikkeld om infrastructuur reproduceerbaar, modulair en helder op te schrijven. Iets dat ervaring vergt. Bij Profit4Cloud behandelen we IaC op dezelfde manier als onze applicatie code, wat betekent dat wij best-practises hanteren als gewoonlijk voor voorspelbare, modulaire en duidelijke code. Door alles te automatiseren met IaC en programmeer-principes toe te passen op infrastructuur, helpen wij onze opdrachtgevers hun cloud-journey succesvol te doorlopen.

In de praktijk

Door best-practises goed te toe passen wordt het mogelijk om hele omgeving reproduceerbaar van development tot productie te brengen. Meerdere teams kunnen dan ontkoppelde en modulaire systemen tegelijkertijd ontwikkelen en een heldere controleerbare bron van waarheid te hanteren voor de infrastructuur die zij gebruiken. Op dezelfde manier is de Cloud-omgeving van PharmAccess neergezet, een grote en vooruitstrevende NGO die ook de stap naar de Cloud heeft gemaakt met behulp van Profit4Cloud. Met IaC is hun infrastructuur niet anders dan hun applicatie-code, met alle voordelen die daarbij komen kijken.