Casus: Kadaster

Kadaster

Inzet compleet Scrum-team van Profit4Cloud

Bij het Kadaster heeft Profit4Cloud een compleet Scrum-team ingezet.  In samenwerking met Kadaster ontwikkelen we KLIC-WIN, een applicatie die het mogelijk maakt voor gebruikers om KLIC-meldingen in te voeren en op te vragen.

Met een KLIC-melding worden graafwerkzaamheden geregistreerd en wordt er informatie gedeeld van netbeheerders die infrastructuur onder de grond hebben op, of in de nabijheid van de graafplek. Tot heden wordt voor KLIC-meldingen een decentraal systeem gehandhaafd, de meldingen komen binnen bij het Kadaster en worden doorgezet naar de netbeheerders. Over het algemeen is er binnen 24 uur terugkoppeling van de netbeheerders en wordt dit door het Kadaster gebundeld tot één pakket.

Profit4Cloud bij Kadaster

Bij het Kadaster heeft Profit4Cloud een compleet Scrum-team ingezet. In samenwerking met Kadaster ontwikkelen we KLIC-WIN, een applicatie die het mogelijk maakt voor gebruikers om KLIC-meldingen in te voeren en op te vragen.

Met een KLIC-melding worden graafwerkzaamheden geregistreerd en wordt er informatie gedeeld van netbeheerders die infrastructuur onder de grond hebben op, of in de nabijheid van de graafplek. Tot heden wordt voor KLIC-meldingen een decentraal systeem gehandhaafd, de meldingen komen binnen bij het Kadaster en worden doorgezet naar de netbeheerders. Over het algemeen is er binnen 24 uur terugkoppeling van de netbeheerders en wordt dit door het Kadaster gebundeld tot één pakket.

Vanuit Europese wet- en regelgeving (INSPIRE-US) dient er soortgelijke infrastructuurinformatie binnen enkele minuten/seconden opgevraagd kunnen worden. Dit betekent dat hiervoor een decentraal systeem niet meer werkbaar is en dat er een centraal systeem ingericht dient te worden. In dit systeem worden enerzijds KLIC-meldingen gedaan aan de andere kant wordt informatie van de netbeheerders verzameld en opgeslagen. Dit betreft natuurlijk GEO/GIS-informatie maar ook allerlei bijlagen met onder andere situatieschetsen.

Detailomschrijving & Aanpak Profit4Cloud

Het KLIC-WIN-systeem wordt gebouwd in opdracht en aansturing van het Kadaster. Profit4Cloud heeft hieraan meegewerkt met een dedicated Scrumteam bestaande uit medewerkers van Profit4Cloud. In dit Scrumteam waren verschillende competenties ingevuld: Analyse (ontwerp), Ontwikkeling en Test.

De software is een webapplicatie met een Java-back-end en aan de front-end AngularJS, HTML en CSS. Voor het testen wordt naast Junit ook Cucumber ingezet. Ook Jira is tijdens dit project gebruikt.

Deze applicatie behelst naast GEO/GIS-informatie ook administratieve zaken. De gebruiksfrequentie varieert sterk onder de gebruikers. Om deze reden is ook veel aandacht besteed aan een intuïtieve GUI. Deze maakt het niet alleen voor de ‘veelgebruikers’ een zeer prettige applicatie, maar ook de minder frequente gebruiker vindt zijn weg na een periode inactief te zijn geweest.

De KLIC-WIN applicaties zijn gebouwd met de Scrum methodiek in 2-wekelijkse sprints waarbij er na elke sprint in principe werkende software wordt opgeleverd. Voor sommige modules zijn meer sprints nodig om tot een logisch en werkbaar onderdeel te komen. Zodra een module voldoende functionaliteit had is deze ook beschikbaar gesteld aan de (beperkte)

groep gebruikers en zijn de bevindingen meegenomen in de verdere ontwikkeling (DEVOPS- ontwikkeling).

De gehele ontwikkelstraat (OTAP-straat) is zoveel mogelijk geautomatiseerd. Hieronder inzicht in de gebruikte tools en technieken: Windows, Linux, Java, Spring, Apache Camel, Maven, PostgreSQL, Oracle, Hibernate, Tomcat, AngularJS, NPM, Gulp, Bower, IntelliJ, Git, GitHub, XL Deploy, Jenkins, Cucumber, HTML, CSS.

Cucumber is ingezet voor de geautomatiseerde testen, Jenkins en XL Deploy voor de het automatisch bouwen en deployen.

KLIC wordt tot in de uithoeken van Nederland gebruikt, door het als webapplicatie te bouwen worden het beheer en de ontwikkeling van de software echter maar op één locatie gedaan. Dit maakt de geografische uitdagingen veel minder en door gebruik te maken van een intuïtief goed afgestemde GUI kunnen gebruikers (>500) er snel mee aan de slag.

Het gerealiseerde onderdeel is binnen scope en budget opgeleverd, de tijdigheid is door uitgestelde wetgeving wat verschoven maar vanuit een ontwikkel technisch-perspectief is het ook tijdig opgeleverd. Reden hiervoor is een hoge mate van verantwoordelijkheid en commitment bij de uitvoerende professionals. Zij hebben de drive en met Scrum ook de mogelijkheid om functionaliteit goed in te schatten en in korte, overzichtelijke brokken werkend te maken. Het succes van een softwareproject is dan ook te sturen met de gekozen tools, technieken en hulpmiddelen maar valt of staat bij de professionaliteit van het team. Het team van Profit4Cloud heeft dan ook voor het succes gezorgd!

[post-meta]

Marc Woolderink