WEL OF GEEN CLOUD-STRATEGIE? WIJ ZEGGEN: DOEN!

Het is nog maar nauwelijks de vraag of het een goed idee is om naar de Cloud te gaan. Waar het vooral om draait is: wat past bij je organisatie? Welke doelen zijn er gesteld? Hoe wordt de transitie gefaseerd uitgevoerd?
Het enige risico dat je wilt lopen als je naar de Cloud gaat, is dat er beter perspectief voor de organisatie ontstaat. En daarom zijn de antwoorden op deze vragen een must in de Cloudstrategie. Met onze expertise zorgen we voor een doorwrocht plan waarin niets aan het toeval wordt overgelaten. Daarin komt alles aan bod wat voor de transitie van je organisatie naar de Cloud van belang is: de technologie, de juridische aspecten, de security en de privacy en de financiële kant. En uiteraard wordt dat plan voorzien van een duidelijke roadmap. First things first natuurlijk. 

Ga je naar de Cloud, dan krijgt de organisatie ook te maken met een andere technologische mindset. Dat vraagt dus om een kritische blik naar de huidige situatie en vooral naar de keuzes voor de (nabije) toekomst. Aan de hand van die keuzes worden namelijk zaken als de doelarchitectuur, de referentie-architectuur, het globale transitietraject en afwegingen als SAAS First gemaakt. 

Bij een transitie naar de Cloud worden alle applicaties en data die nu nog “on premises” draaien in de Cloud gezet. De vraag is natuurlijk wel of dit zomaar mag of dat daar juridische consequenties aan verbonden zijn. Gelden er bijvoorbeeld export compliances of GDPR bepalingen? En wat is de status van de “patriot act” op de data? Uiteraard zorgen we ervoor dat er duidelijke antwoorden op dit soort vragen komen. 

Waardevolle bedrijfsdata in de Cloud moet uiteraard perfect beveiligd zijn. Dat heeft dus onze maximale aandacht en we maken dan ook gebruik van hoogwaardige technische oplossingen, zoals sterke authenticatie en de versleuteling, zowel voor de opslag en het transport van gegevens. Door het helder opstellen en scherp bewaken van organisatorische maatregelen kunnen we elk gewenst beveiligingsniveau realiseren. 

Transitie van uw organisatie naar de Cloud, inclusief alle noodzakelijke ontwikkeling, vraagt om een budget. De kosten van werken in de Cloud zijn over het algemeen trouwens lager dan wanneer je vooraf eigen investeringen doet. En dat heeft te maken met het feit dat werken in de Cloud met een compleet ander financieel model gepaard gaat. Een grote investering vooraf is er niet meer bij:  het werkt volgens het principe van “pay as you go”. Zoals het leasen van auto’s ten opzichte van een eigen wagenpark dus.
Ook dát maken we vanzelfsprekend heel inzichtelijk. De Cloudoplossing  moet één op één bij je organisatie passen. 

Een Cloudoplossing komt stap voor stap tot stand. En daarin kan niet alles kan tegelijk. Daarom stellen we een roadmap voor je samen waarin alle prioriteiten helder staan aangegeven: een logische volgorde om de transitie naar de Cloud op een verantwoorde manier uit te voeren. 

MAAR CHECK HET GERUST ZELF. MET ONZE QUICK CLOUDSCAN.

Profit4Cloud heeft een Quick Cloudscan ontwikkeld. Daarmee krijg je heldere antwoorden op de vele voordelen die werken in de Cloud biedt, maar ook op de vraag waarom je specifiek voor jouw organisatie een transitie naar de Cloud zou overwegen.
Het brengt alle quick wins in kaart, maar ook de punten waarvoor meer voorbereiding of onderzoek nodig is. Een ideale aanloop dus naar een volwaardige Cloudstrategie en een roadmap.