Skip to content

Migratie en management

Juist voor bestaande applicaties biedt de Cloud veel voordelen.

Waarom zou je alleen bij een nieuwe ontwikkeling in de organisatie besluiten om naar de Cloud te gaan? Juist met bestaande applicaties kan er veel meer worden bereikt op het gebied van een snellere infrastructuur, kostenbesparing, betere performance en meer schaalbaarheid. De migratie van applicaties naar de private of public Cloud (een combinatie kan ook) is dan ook een logische stap in de roadmap.
Dat gaat overigens wat verder dan de applicatie op een andere plek zetten. Bij elke applicatie is het belangrijk om vast te stellen wat het belang is voor de organisatie, hoe complex de applicatie is (en wat ervoor nodig is om deze opnieuw te ontwerpen) en wat de ideale methode is om de applicatie te migreren.
Kan de applicatie vervolgens probleemloos migreren, dan kijken we of deze probleemloos kan worden ge(re)host kan worden of dat de applicatie Cloud-native moet worden herbouwd.

Totale ontzorging. Maar ook na afronding van het project.

We krijgen de vraag steeds vaker: of we de klant totaal kunnen ontzorgen door het complete project te realiseren. En dat doen we graag. We hebben er de kennis, de ervaring en de mensen voor. Bijvoorbeeld voor een Cloud-native ontwikkelproject, de ontwikkeling van een ‘normale’ softwareapplicatie of een Cloud-engineeringsproject.
Maar bij de ontwikkeling van applicaties of projecten is ook een bepaalde mate van nazorg onontbeerlijk. En daarvoor werken we met Service Level Agreements. Daarmee zorgen we ervoor dat alle applicaties ook op lange termijn uitstekend blijven functioneren.