Tech-update 5 Juni

Voor een applicatie waarbij (near-)real-time gegevensuitwisseling tussen gebruikers essentieel is, bleken de standaard oplossingen niet genoeg. Jeroen vertelt over de case, de requirements en waarom de standaard AWS diensten voor server-to-client-communicatie hier onvoldoende op aansloten. We nemen jullie mee hoe ze tot de uiteindelijke oplossing, zijn gekomen op basis van SignalR, AWS ECS Fargate, Service Discovery en gRPC.

Aanmelden voor de Tech-update

    Ben Goss